Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξής και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (13/9/2017)

Επιβάλουμε, με την με αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./7266-1/08-09-2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας μας, στην ανώνυμο εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π., με έδρα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 5 στη Βάρη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και τις παραγράφους 3, 8, 9α και 9β του άρθρου 117 της ΥΑ Α2-718/2014 πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά [(αρ.117, §9β) 1000,00€ + (αρ.117, §9α) 1000,00€ x 2 = 3.000,00€], διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο ελεγκτών του Γραφείου Κινητών Ομάδων Ελέγχου του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης στις 25 Ιουλίου 2017 στο βυτιοφόρο όχημα με στοιχεία κυκλοφορίας ΕΚΒ-4154/Ρ40630 που βρέθηκε στην περιοχή του Λιμένος Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι, οι κρουνοί εκροής δύο (2) διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που περιείχαν καύσιμα που διακινούνταν βάσει του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου υπ’ αριθ. Β001539/25-07-2017, είχαν σφραγιστεί με σφραγίδες των οποίων οι αριθμοί δεν αναγράφονταν στο ανωτέρω παραστατικό διακίνησης καυσίμων, ως σφραγίδες για την σφράγιση των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, καθώς επίσης και οι τέσσερεις σφραγίδες που χρησιμοποιήθηκαν για την σφράγιση των δύο (2) αυτών διαμερισμάτων ήταν λευκού χρώματος φέρουσες εξαψήφιο αριθμό ενώ δεν έφεραν το έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή του κυρίου του προϊόντος.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των παραγράφων 8 και 3β του άρθρου 117 της ΥΑ Α2-718/2014 και τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 9 εδάφια α και β του προαναφερθέντος άρθρου.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x