Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Μητροπολιτική Επιτροπή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση 10ης /08-07-2019 Συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (1/7/2019)

 
                             10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.Θ. 2019
 
Καλείστε στην Τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις 08/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, αντί στις 03/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:    
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση πρακτικών της 7ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής  Μ.Ε.Θ. 2019»
Εισηγητής: Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επικύρωση πρακτικών της 8ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής    Μ.Ε.Θ. 2019»
Εισηγητής: Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.
 
 ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 1422/11-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 ΘΕΜΑ 4ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 1490/18-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα ‘’Παροχή χρήσης χώρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τη διοικητική υποστήριξη των διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την υγεία και την υγιεινή στις θαλάσσιες μεταφορές και παροχή επιστημονικής υποστήριξης του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης σε θέματα του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού’’» (Απόφαση αριθμ. 1438/11-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την υλοποίηση του έργου ‘’Συντηρήσεις – μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης’’»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Γνωμοδότηση για τη Μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων της εταιρείας ‘’ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.’’ που βρίσκεται στο γήπεδο της Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανίας παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάμιξης λιπασμάτων με την επωνυμία ‘’ΛΑΪΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.’’, υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής κοκκωδών ξηρής ανάμιξης λιπασμάτων, στην εκτός σχεδίου περιοχή Γέφυρας Αγ. Αθανασίου, στα αγροτεμάχια 6 και 22 του Δήμου Χαλκηδόνος, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»    
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωμοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων σήραγγας με την επωνυμία ‘’ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.’’, υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμων προκατασκευασμένων στοιχείων σήραγγας με επιτόπου παραγωγή σκυροδέματος, στην οδό Καλοχωρίου, στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Γνωμοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την επωνυμία ‘’ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’’, υφιστάμενη μονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που βρίσκεται στα αγροτεμάχια 255 & 256 της Ν. Ευκαρπίας, 7ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (Απόφαση Ε.Π.Ο.) για τη μονάδα παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων με την επωνυμία ‘’MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’’, που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο (με αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε επαγγελματικό εργαστήριο) εντός του οικισμού του Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 Επιστροφή


 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS