Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Μητροπολιτική Επιτροπή

Πρόσκληση 9ης /14-06-2019 Συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (10/6/2019)

                              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.Θ. 2019
 
Καλείστε στην Τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις 14/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:    
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 1312/14-05-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 1384/04-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 1385/04-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό 27 (Θεσσαλονίκη – Περαία - Ν. Μηχανιώνα) εκατέρωθεν από συμβολή με 29η επαρχιακή, αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου ‘’Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης’’»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για την πρόσκληση με τίτλο ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 114.9iv) του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Δέλτα για την υλοποίηση του έργου ‘’Ασφαλτόστρωση τμήματος της ΕΠΟ 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και μέχρι την έξοδο από τον οικισμό των Κυμίνων προς την Χαλάστρα και τμημάτων οδών του Οδικού Δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας, Κυμίνων - Νέων Μαλγάρων που συνδέονται με την ΕΠΟ 5’’»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) ‘’Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’ για το έργο: ‘’Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, β) Τμήμα αιμοκάθαρσης (προμήθεια 2 μηχανημάτων)’’ με κωδικό έργου 3151ΘΕΣ014ΙΔΠ18 του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) ‘’ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ’’ για το έργο: ‘’Αναβάθμιση Β’ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ’’ με κωδικό έργου 3151ΘΕΣ012ΙΔΠ18 του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’ για το έργο: ‘Ανακαίνιση εξοπλισμού Γ.Ν.Θ. ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” α) Β’ Ορθοπεδικής Κλινικής, β) Γαστρεντερολογικού – Ενδοσκοπικού Τμήματος» με κωδικό έργου 3151ΘΕΣ011ΙΔΠ18 του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Π.Γ.Ν.Θ.) ‘’ΑΧΕΠΑ’’ για το έργο: ‘’Αναβάθμιση Π.Γ.Ν.Θ. ‘’ΑΧΕΠΑ’’ α) Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, β) Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΠΘ, γ) Μονάδας Τεχνητού Νεφρού» με κωδικό έργου 3151ΘΕΣ013ΙΔΠ18 του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.Επιστροφή
 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS