Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Μητροπολιτική Επιτροπή

Πρόσκληση 7ης /19-04-2019 Συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (16/4/2019)

                              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.Θ. 2019
 
Καλείστε στην Τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις 19/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:    
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση πρακτικών της 6ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής    Μ.Ε.Θ. 2019»
Εισηγητής: Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 703/21-03-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 774/26-03-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 842/02-04-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 922/09-04-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εξουσιοδότηση προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης: ‘’Παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κυκλοφοριακού θορύβου στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόμβο Κ10 έως τον κόμβο Κ12 και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων από τον κόμβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόμβο Κ12’’ στο Ε.Π. ΚΜ (Κωδικός Πρόσκλησης: 160.6e, Α/Α ΟΠΣ.: 3572, Α.Π. 1348/01/03/2019)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της υπ΄αρ. 1319/28-02-19 (κωδ.152.5a, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3467) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Προστασία, Διαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου μετώπου - Αντιπλημμυρική Προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόσληψης και της διαχείρισης κινδύνων με τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα»»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:

  • ‘’Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 149.4e)
  • ‘’Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’» (υπ’ αρ. 147.10a)
  • ‘’Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 145.9iii)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων, ασταριών, πισσοειδών & υφαλοχρωμάτων’’ της εταιρείας με την επωνυμία ‘’HB BODY Α.Β.Ε.Ε.’’, στο Ο.Τ. 50 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ. Δέλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»    
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Επέκταση κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου δυναμικότητας από 160 σε 440 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 330 μόσχους πάχυνσης’’ ιδιοκτησίας ‘’Μουρατίδη Χαράλαμπου’’, που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Νικομηδινού, Δ.Ε. Απολλωνίας, του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωμοδότηση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Δήμο Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Παροχή γνωμοδότησης για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το νέο Γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ., ως προς τον καθορισμό ορίου περιοχής παρέμβασης και αρχικών στοχεύσεων» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 95 KB 

Επιστροφή
 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS