Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Μητροπολιτική Επιτροπή

Πρόσκληση 3ης /14-02-2018 Συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (9/2/2018)

                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.Θ. 2018
 
Καλείστε στην Τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις 14/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:       
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση πρακτικών της 1ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής    
                    Μ.Ε.Θ. 2018»
Εισηγητής: Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 161/30-01-2018 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 247/06-02-2018 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
                                      
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη σύμφωνης γνώμης που αφορά στην παράταση της προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης (εκτός των όσων ορίζονται να ανήκουν στο Βασικό Οδικό Δίκτυο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης), αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εργασιών του έργου ‘’Εργασίες αποκατάστασης προστατευτικών στηθαίων σε τμήματα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης (2014-2015)’’»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
Αγορήτρια: κ. Κ. Σαφλέκου, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών
                   Έργων Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.   
                  
                                     
ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας ‘’Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος’’ της εταιρίας ‘’Σκυρόδεμα Αξιού Α.Β.Ε.Ε.’’ στο Ο.Τ. 49 ΒΙΠΕΘ Σίνδου, Δ. Δέλτα, Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας ‘’Μονάδα επεξεργασίας ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων’’ της ‘’Α.P. Recycling Aνώνυμη Εταιρεία’’ με δ.τ. «Α.P. Recycling S.A.» σε υφιστάμενο κτίσμα στα υπ’ αριθμ. 43, 44, 46 και 47 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, περιοχή Μπεϊλίκ»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μονάδας παραγωγής με απλή ανάμειξη λιπασμάτων, καθώς και συσκευασίας και αποθήκευσης λιπασμάτων και ζωοτροφών της εταιρείας με την επωνυμία ‘’AGROHELLAS ΑΕ’’»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
 ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 214.968,95 τ.μ. (έναντι της αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης 215.232 τ.μ.) στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS