Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Διοικητική Διάρθρωση

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Οργανισμός ΠΚΜ (ΦΕΚ Β 4302-30.12.2016) 268 KB 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 147 KB 
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών 144 KB 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 205 KB 
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 72 KB 
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 239 KB 
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικοινομίας και Κτηνιατρικής 285 KB 
Αυτοτελείς Διευθύνσεις/Τμήματα/Γραφεία ΠΚΜ 205 KB 
Συγκρότηση Γραφείων Τουρισμού στη Διεύθυνση Τουρισμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση 303410(4737)/12-09-2017 (ΦΕΚ 3274τ.Β/18-09-2017) 155 KB 
Συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείων-Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση 303408(4736)/06-09-2017 (ΦΕΚ 3419τ.Β/28-09-2017) 2651 KB 

 


Διοικητική Διάρθρωση


Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας


Υπάγεται σεΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠροϊστάμενοςΣτεργιαδης Χαράλαμπος - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας \ Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Περιγραφή1.Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που
ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των
ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
β)Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας,
κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε
επίπεδο περιφέρειας.
γ)Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό
σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την
έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις
περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
ε) Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για
τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.
στ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης
των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο
συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση
αυτή.
ζ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και
ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την
αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών
και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄).
θ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών
εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και
καταστολή τους.
ι) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
ια) Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων
μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
2. Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα
Τμήματα:
α Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ε. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
στ.Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
ΠόληΘεσσαλονίκη
ΔιεύθυνσηΒασ. Όλγας 198
ΤΚ54110
Τηλέφωνο2313 319884, - 855, - 732, - 628
Τηλέφωνο22310 428021
Fax2313 319784
Emailppro στο pkm.gov.gr

Διάρθρωση
Επιστροφή
Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Άδειες Εργασίας Προσφύγων & Προσωρινές Άδειες Απασχόλησης Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο
...περισσότερα
                                       Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x